ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Οι κοινές μας αξίες καθοδηγούν τη συμπεριφορά και τις επιλογές μας

Ως κοινότητα μάθησης, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό προσωπικό και παιδιά μοιραζόμαστε κοινές αξίες,

τις οποίες έχουμε επιλέξει να καθοδηγούν την καθημερινή μας ζωή και συμπεριφορά.

Κάθε κοινή αξία μετασχηματίζεται σε ένα σύνολο αποδεκτών ή μη αποδεκτών συμπεριφορών διαμορφώνοντας τον κώδικα συμπεριφοράς του σχολείου μας.

Πιο κάτω παραθέτουμε τις κοινές μας αξίες και κάποιες από τις συμπεριφορές που αυτές συνδέονται: