Πρεσβευτές των Δικαιωμάτων του Παιδιού

     

 

 

 

 

 

 

 

Τα παιδιά της Στ΄ τάξης ξεκίνησαν ένα πρόγραμμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα το οποίο δημιουργήθηκε και τρέχει από ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου μας με θέμα: «Πρεσβευτές των δικαιωμάτων του παιδιού, στο σχολείο, στο σπίτι και παντού». Μέσα από το πρόγραμμα στόχος είναι να αναπτυχθεί μια κουλτούρα αποδοχής και συνεργασίας μεταξύ των παιδιών  της Στ΄ τάξης, αλλά και να επιμορφωθούν σε θέματα σεβασμού των δικαιωμάτων όλων των παιδιών. Ως οι τελειόφοιτοι του σχολείου, αφού επιμορφωθούν, θα προτείνουν οι ίδιοι τρόπους προώθησης του σεβασμού των δικαιωμάτων όλων των παιδιών στο σχολείο μας. Θα γίνουν οι «πρεσβευτές των δικαιωμάτων» για όλα τα παιδιά του σχολείου.