Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού ΚΓ΄- Αγ.Σπυρίδωνα Β΄.

Στο σχολείο μας υποδεχόμαστε καθημερινά 206 παιδιά. Πρωταρχική μας μέριμνα οι
μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας να μαθαίνουν και να διαμορφώνουν
θετικές στάσεις και συμπεριφορές σε ένα φιλικό για τους/τις ίδιους/ίδιες, ασφαλές
και ευχάριστο περιβάλλον. Παιδιά, εκπαιδευτικοί και βοηθητικό προσωπικό να
λειτουργούμε ως μια κοινότητα μάθησης με ένα κοινό όραμα και με κοινές αξίες.
Όραμά μας είναι να οικοδομήσουμε ένα παιδοκεντρικό σχολικό περιβάλλον το οποίο
θα προάγει το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση και να υπηρετεί πάνω από όλα το συμφέρον του παιδιού.

Σημαντικό εφόδιο και οδηγός στην καθημερινή
προσπάθεια που κάνουμε οι κοινές μας αξίες, ο σεβασμός στην ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, η ειρήνη, ο διάλογος, η συνεργασία, η υπευθυνότητα, η μάθηση, η
ισότητα και η δικαιοσύνη, η αγάπη, η προστασία του περιβάλλοντος.

Η πανδημία που μαστίζει ολόκληρο τον πλανήτη έχει, αναπόφευκτα, σφραγίσει τη
ζωή όλων μας. Ως σχολείο αναγνωρίζουμε ότι οι νέες ρυθμίσεις που διέπουν την
καθημερινότητά μας γενικά και ειδικά αυτή του σχολείου, αγγίζουν ιδιαίτερα τα παιδιά
και σίγουρα θα αφήσουν το αποτύπωμά τους στη ζωή τους. Για τούτο, πρώτιστο
μέλημά μας κατά τη φετινή χρονιά είναι η διασφάλιση και η προαγωγή της ψυχικής
υγείας των παιδιών, λειτουργώντας πάντα ως σχολικής κοινότητα και κινούμενοι
πάντα εντός του πλαισίου και των περιοριορισμών που επιβάλλει η εφαρμογή των
υγεινονομικών πρωτοκόλλων.
Μέσα από την ιστοσελίδα μας μπορείτε να μάς γνωρίσετε καλύτερα και να πάρετε
μια γεύση από τη δουλειά που γίνεται καθημερινά στο σχολείο μας.

Καλή σας πλοήγηση!

     Ο διευθυντής 

Δρ. Κυριάκος Παχουλίδης